ข่าวสาร :
                 
0
การเดินทาง

ฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมจะให้บริการรถรับส่งฟรีจากสนามบินในวันที่ 1 ส.ค. และ 7 ส.ค. โดยในวันที่ 1 ส.ค. กำหนดการออกจากสนามบินเวลา 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.00

โปรดทราบว่าที่นั่งบนรถบริการไม่จำเป็นต้องจอง ผู้ที่มาก่อนได้ที่ก่อน ถ้าที่นั่งในรอบนั้นเต็มแล้ว คุณจะต้องรอรอบต่อไป

ถ้าคุณพลาดรถบริการ คุณจะต้องเดินทางไปโรงแรมที่จัดการประชุมหรือสนามบินโดยชำระค่าใช้จ่ายเอง ฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมและผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มให้กับคุณ

ในวันที่ 7 ส.ค. รถรับส่งฟรีจะออกจากสนามบินในเวลาดังนี้ 7.00, 9.00, 12.00, และ 15.00